Uvjeti kupnje i korištenja

 

Uvjeti poslovanja određeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (N.N. 41/14) – Ugovor sklopljen na daljinu. Prihvaćanje općih uvjeta poslovanja kupac potvrđuje prilikom narudžbe za kupnju artikala. Zastupnik prodavatelja ima ulogu posrednika pri pisanju narudžbe na ime i za račun prodavatelja. Sve cijene sadrže PDV i izražene su u kunama.

KUPAC

Kupcem se smatra svaka osoba koja naruči barem jedan proizvod. Kupac može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba koja prihvaća naše uvjete poslovanja što se potvrđuje narudžbom artikala.

NEMOGUĆNOST SKLAPANJA UGOVORA

Sukladno Zakona o zaštiti potrošaća, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomično poslovno spospobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika

PRODAVATELJ

Prodavatelj je tvrtka Megalife d.o.o., SR Njemačke 245, 32000 Vukovar, OIB 57286957491

NARUDŽBA

Kupac naručuje proizvode putem zastupnika prodavatelja. Zastupnik prodavatelj ima ulogu posrednika pri pisanju narudžbe na ime i za račun prodavatelja. Ugovor o kupoprodaji se smatra zaključenim po potpisu imenovanog kupca. Trenutkom zaključenja ugovora stupaju  na snagu sva prava i obveze ugovornih strana.

PLAĆANJE

Plaćanje se može vršiti gotovinom i karticama poput Vise, Mastercarda, Maestro, Diners Club, American Express.

CIJENE

Svi proizvodi ponuđeni u Megalife d.o.o. izražene su cijenom u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn) sa uključenim PDV-om.

DOSTAVA

Besplatna dostava. Po dogovoru sa trgovcem o dostavnim terminima.

POVRAT I ZAMJENA

              -Kupac ima pravo na povrat robe u slijedećim slučajevima:

              -ako je isporučena roba koja nije naručena,

              -ako je isporučena roba koja ima grešku

              -ako roba ima oštećenja koja nisu nastala u transportu.

Prema odredbama članka 403. I članka 404. Zakona o obveznim odnosima (NN br.35/05,41/08,125/11,78/15) ukoliko postoji materijalni nedostatak na proizvodu predviđeni rok je dva mjeseca od dana kada kupac preuzme robu, a najkasniji rok od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

RASKID UGOVORA

Kupac može otkazati narudžbu, ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) dana. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Robu vratite u roku od najviše 14 dana na našu adresu; Megalife d.o.o., SR Njemačke 245, 32000 Vukovar. Izravne troškove povrata robe kupac snosi sam.

ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

– Prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 79. stavka 1. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je: ugovor o     uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s   činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

– Prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 79. Stavka 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora.

– Prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 79. Stavka 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

 

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE I UMANJENU VRIJEDNOST

Za materijalne nedostatke prodanih stvari odgovaramo sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

NEMOGUĆNOST ISPORUKE OD STRANE PRODAVATELJA

U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćeni novac što je prije moguće, a najkasnije u roku 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje uvećano za propisanu kamatnu stopu.

RASPRODANI ARTIKLI

U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da neke od naručenih artikala ne možemo isporučiti, odnosno da su neki od artikala iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih artikla, kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe e-mailom ili telefonom.

PRIMJEDBE, PRIGOVORI I ŽALBE

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac može svoje pisane prigovore poslati na adresu tvrtke Megalife d.o.o. odgovorit će u roku od maksimalno 15 dana.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

KUPNJOM PROIZVODA KUPAC PRIHVAĆA UVJETE POSLOVANJA

Megalife d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.